Výsledky vyhľadávania pre pol lud tan

AZIMUT v astronómii nebeským telesom prechádzajúci uhol medzi rovinou poludníka a zvislou rovinou, smerový uhol počítaný od základného smeru magnetického alebo zemepisného poludníka, uhol medzi smerom pohybu a severom
GAVOTA starší francúzsky spoločenský ľudový tanec
GAVOTA starý francúzsky ľudový tanec, neskôr spoločenský
GAVOTTE starý francúzsky ľudový tanec, neskôr spoločenský, skladba podobného typu, najmä ako intermezzo suity
HOLUBY slovenský vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnograf, národný buditeľ (Jozef Ľudovít, 1836-1923)
KOKOTOK poľský ľudový tanec
KUJAWIAK poľský ľudový tanec
MAZUR poľský ľudový tanec
NULTÝ POLUDNÍK základný poludník, ktorý prechádza hvezdárňou v anglickom meste Greenwich, z ktorého začína počítanie poludníkov na východ a západ
OBEREK poľský ľudový tanec