Výsledky vyhľadávania pre polgul klen

KOPULA polguľovitá klenba
KUPOLA polguľovitá klenba