Výsledky vyhľadávania pre politik 19 storocia

JURIGA slovenský katolícky kňaz, národný buditeľ, politik, publicista, predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia (Ferdiš, 1874-1950)