Výsledky vyhľadávania pre polnohospodar cesky

FARSKÝ český prírodovedec, entomológ, poľnohospodársky a lesný inžinier, riadny profesor ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty VŠZ v Brne, biológ a organizátor československého lesníctva (Octavián, 1893-1969)
KÁŠ český poľnohospodársky vedec, laureát štátnej ceny
NOVÁK český poľnohospodársky odborník (Bohumír, 1924-1995)
NOVÁK český poľnohospodársky odborník, fytopatológ (Josef, 1920-1986)