Výsledky vyhľadávania pre poloň

ABARIS Apolonov veštec
ABELONE fínske ženské meno (Apolónia)
ALMEN poloniny, po nemecky
APOLA Apolónia (dom.)
APOLA meno Apolónie
APOLINSKÝ čistý, mravný, cudný, rozumový, intelektuálne vyspelý, podľa boha Apolóna
APOLLÓ maďarské mužské meno (Apolón)
APOLLÓNIA maďarské ženské meno (Apolónia)
APOLLONIE francúzske ženské meno (Apolónia)
APOLLONIJA ruské ženské meno (Apolónia)