Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre položený

AKROPOLIS opevnený posvätný okrsok na najvyššom mieste mesta, vyššie položený hrad
HYPOSTÁZA pasívne prekrvenie najnižšie položených tkanív a orgánov u dlhodobo ležiacich pacientov
LEŽAŤ byť položený
LEŽIACI položený
LÍHA šikmo položený trám na spúšťanie sudov
SIACHEN najvyššie položený alpínsky ľadovec
SITUOVANÝ umiestený, položený, žijúci v dobrých pomeroch, hmotne zaistený