Výsledky vyhľadávania pre poloha tela

ASÁNA poloha tela v jóge
HOLOTOPIA poloha časti tela v pomere k celku
POZÍCIA postavenie, poloha, stanovište, miesto, umiestenie, poloha tela, postoj, miesto v spoločnosti s ohľadom na význam a pod.
SED sedacia poloha tela
STOJ zvislá poloha tela
VIS poloha tela
ZVIS poloha visiaceho tela (tel.)
ZVIS visiaca poloha tela (tel.)