Výsledky vyhľadávania pre polský král

WISNIOWIECKI poľský kráľ a litovský veľkovojvoda v rokoch 1669-1673 (Michal Korybut, 1640-1673)