Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre poludni

AM predpoludním (ante meridiem - lat. skr.)
ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
ANTE MERIDIEM pred poludním, skr. a. m.
ANTEMERIDIEM pred poludním
AZIMUT v astronómii nebeským telesom prechádzajúci uhol medzi rovinou poludníka a zvislou rovinou, smerový uhol počítaný od základného smeru magnetického alebo zemepisného poludníka, uhol medzi smerom pohybu a severom
DEKLINÁCIA skloňovanie, uhol medzi magnetickým a zemským poludníkom, odchýlka, sklon
DÉL poludnie, po maďarsky
KULMINÁCIA vyvrcholenie, vrchol, najvyšší stav, prechod nebeského telesa poludníkom, najvyšší stav vody pri povodni
KVADRANT štvrťkruh, štvrtina kružnice, jedna zo štyroch častí roviny rozdelenej dvomi kolmicami, kružnica zemského poludníka, jeho štvrtina
LOXODRÓMA krivka na glóbe pretínajúca poludníky pod rovnakým azimutom