Výsledky vyhľadávania pre pomaly zvoľna hudobne

ADAGIO pomaly, zvoľna (hud.)
LENTO zvoľna, pomaly (hud.)