Výsledky vyhľadávania pre pomerna cast

KVÓTA pomerná časť
KVÓTA stanovený počet, podiel, pomerná časť
PERCENTO kvóta, podiel, pomerná časť