Výsledky vyhľadávania pre pomery, okolnost

SITUÁCIA postavenie, poloha, celkový stav, pomery, okolnosti, zobrazenie terénu, objektu a pod.