Výsledky vyhľadávania pre pomoc

ABC skr. pre prvú pomoc, Airway-Breathing-Circulation
ADAPTÉR pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja, napr. v jemnej mechanike alebo rádiotechnike
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADJUNKT úradnícky pomocník, koncipient, elév
ADJUNKTKA pomocná úradníčka
ADJUVANCIUM prídavné (pomocné) látky, med.
ADJUVATIKA náuka o kompenzačných pomôckach
ADJUVATIKA náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.
ADLÁTUS zástupca, pomocník (zastar.)
ADVOKÁCIA inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie