Výsledky vyhľadávania pre pomoc, od

POSILA pomoc, podpora
SOLIDARIZMUS úsilie o vzájomnú pomoc, spoluprácu alebo podporu, ochota ku vzájomnosti, súdržnosť
SUBVENCIA pomoc, podpora, peňažná podpora z verejných prostriedkov