Výsledky vyhľadávania pre pomocky

KABINET miestnosť na školské pomôcky
MIKROBIOLÓGIA veda o organizmoch, k pozorovaniu ktorých treba použiť zväčšovacie a iné pomôcky
NÁČINIE náradie, nástroje, pomôcky na prácu
TOOLS pomôcky, po anglicky
UKAZOVADLÁ pomôcky na ukazovanie
UKAZOVATELE pomôcky na ukazovanie smeru