Výsledky vyhľadávania pre pomocník,

ADJUNKT úradnícky pomocník, koncipient, elév
AIDE pomocník, po francúzsky
ASISTENT pomocník, pomocná vedecká sila
FAKTOTUM dôležitý pomocník, niekoho „pravá ruka“
IOLAOS Heraklov pomocník, sprievodca Herakla
SEKUNDANT svedok alebo rozhodca pri súboji, pomocník, ochranca, osoba sprevádzajúca boxera a starajúca sa o neho v prestávkach boja