Výsledky vyhľadávania pre pomocnik ,

ADJUNKT úradnícky pomocník, koncipient, elév
ADLÁTUS zástupca, pomocník (zastar.)
AIDE pomocník, po francúzsky
ASISTENT pomocník, pomocná vedecká sila
DIAK pomocník pri bohoslužbe, cirkevný spevák
FAKTOTUM dôležitý pomocník, niekoho „pravá ruka“
INŠPICIENT pomocník divadelného režiséra, ktorý dozerá na priebeh predstavenia
IOLAOS Heraklov pomocník, sprievodca Herakla
KAPLÁN kňaz pomáhajúci pri duchovnej správe, pomocník farára
KONCIPIENT nižší správny úradník, pomocník advokáta alebo notára