Výsledky vyhľadávania pre poniz

ABASE ponížiť, po anglicky
ALÁZ ponižovať, po maďarsky
DEGRADE ponížiť, po anglicky
DEHONESTOVAŤ znevažovať, ponižovať, privádzať do rozpakov, zahanbovať
DEKLASIFIKÁCIA preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny, poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie
DEKLASOVAŤ ponížiť, znížiť, znehodnotiť, vylúčiť z určitej spoločenskej vrstvy alebo triedy
DEMEAN ponížiť, po anglicky
DEVÓCIA poníženosť, pokora
HUMBLE ponížiť, po anglicky
MASOCHIZMUS pohlavná zvrátenosť prejavujúca sa potrebou byť týraný sexuálnym partnerom, pociťovať bolesť alebo poníženie pri sexe