Výsledky vyhľadávania pre popis hôr

HOROPIS popis horstiev
PETROGRAFIA náuka o horninách, najmä jej popisná časť, petrológia
STRATIGRAFIA popis vrstiev, náuka o postupnosti horninových vrstiev a útvarov, o ich zložení a vlastnostiach