Výsledky vyhľadávania pre popluž

ARÁTRUM poplužie, stará pozemková miera
POORALA poplúžila
POORALO zoralo, poplúžilo