Výsledky vyhľadávania pre populácia

OBYVATELIA populácia
ZOOCENÓZA časť biocenózy tvorená populáciami živočíšnych druhov, spoločenstvo živočíchov v krajine