Výsledky vyhľadávania pre por moz

ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne
ANTROPOMAXIOLÓGIA lek. odbor študujúci rozvoj rezervných pohybových možností človeka v športe
ENCEFALOPATIA psychické poruchy vyvolané ochorením mozgu
GÁNDHIZMUS učenie Mahátmu Gándhího o zásadne nenásilnom odpore Indov voči britským kolonizátorom a o možnostiach vzostupu Indie
KONTUMÁCIA opatrenie na ochranu pred šírením zvieracej nákazy uzáverou postihnutej oblasti a obmedzením pohybu ostatných zvierat, nedostavenie sa k súdnemu pojednávaniu s následkami možnosti vynesenia rozsudku v neprospech nezúčastneného, nedostavenie sa športového
KRETENIZMUS vrodená choroba mozgu prejavujúca sa poruchami telesného a duševného vývoja
LITOTES štylistické zjemnenie, najmä vyjadrenie kladu dvomi zápormi (napr. nemôžem nevidieť)
MOZ športový kód Mozambiku
ZDOLÁ premôže, porazí
ZDOLÁME porazíme, premôžeme