Výsledky vyhľadávania pre poradie podľa hodnosti

HIERARCHIA vysokí cirkevní hodnostári, stupňovitá sústava hodností a funkcií, postupnosť, poradie podľa hodnosti