Výsledky vyhľadávania pre poris

AC altitudo corporis (skr.), výška tela po kohútik (lat.skr.)
BV Balneum Vaporis (skr.)
NÁSADA porisko, žrďka nástroja