Výsledky vyhľadávania pre poruch srdc ryt

AJMALÍN antiarytmikum, liek upravujúci poruchy srdcového rytmu, liek pre poruchy srdcového rytmu, liek na arytmiu srdca
ARYTMIA porucha srdcového rytmu
EXTRASYSTOLA porucha srdcového rytmu (lek.)
KARDIOMYOPATIA ochorenie svaloviny srdca vedúce k srdcovej slabosti a poruchám srdcového rytmu