Výsledky vyhľadávania pre porucha elektro

AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
DONOR porucha kryštálovej mriežky polovodiča, ktorá pri vybudení ľahko uvoľňuje elektrón do vodivostného pásu (fyz.)