Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre poruseni vernosti

INDISKRÉCIA nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti alebo tajomstva, netaktnosť, vtieravosť, nešetrnosť, dotieravosť
INDISKRÉTNOSŤ porušenie dôvernosti, nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve, porušenie tajomstva
NEVERA porušenie vernosti, manželská zrada
ZRADA porušenie vernosti