Výsledky vyhľadávania pre poslanie

BERUF poslanie, po nemecky
MESIANIZMUS viera v príchod Spasiteľa alebo v zvláštne spasiteľské poslanie národa
MISIA poslanie (kniž.)
MISSION poslanie, po anglicky
POST poslanie (kniž.)
ÚLOHA poslanie
ZÁSTOJ úloha, poslanie (kniž.)