Výsledky vyhľadávania pre posobiť

ACT pôsobiť, po anglicky
ACTUATE pôsobiť, po anglicky
ADAPTOVAŤ prispôsobovať, prispôsobiť, upravovať, upraviť
ADAPTOVATEĽNÝ upraviteľný, prispôsobiteľný
ADAPTUJETE prispôsobíte, upravíte
AFFECT pôsobiť, po anglicky
AKOMODÁCIA prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia, schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností
AKOMODOVAŤ prispôsobiť akomodáciou
ASIMILOVAŤ prispôsobiť sa (kniž.)
AUTOREGULÁCIA spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy, schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok