Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre posobnost

DEKANÁT správa fakulty vysokej školy alebo univerzity pod vedením dekana, farnosti v pôsobnosti dekana
DEKONCENTRÁCIA rozklad, prenesenie pôsobnosti na nižší orgán, nedostatok koncentrácie, nesústredenosť
DELIMITÁCIA vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti
DOMÉNA oblasť pôsobnosti
DOSAH pôsobnosť
INGERENCIA vplyv, zásah, zasahovanie, okruh vplyvu, rozsah pôsobnosti alebo vody
LEO šachová figúra, kombinovaná figúra s pôsobnosťou paa a vaa
RAJÓN obvod, okrsok, sféra vplyvu, pôsobnosti, umelý hodváb
RANG oblasť pôsobnosti, kompetencia, stupeň hodnosti alebo postavenia
REZORT oblasť pôsobnosti