Výsledky vyhľadávania pre postava modliaca

ADORANT modliaca sa postava
ADORANT modliaca sa postava pri nohách Krista
ORANS stelesnenie modlitby, modliaca sa postava, symbol zbožnosti (výtv.)
ORANT modliaca sa postava