Výsledky vyhľadávania pre postrčiť

POSOTIŤ zľahka postrčiť, vystrčiť
POSUNÚŤ postrčiť
SOTIŤ prudko postrčiť