Výsledky vyhľadávania pre postup,

CESTA postup, spôsob konania
GRIF ťah, postup, dobrý trik
HOMOGENIZÁCIA postup, ktorým sa z nerovnorodej látky (zmesi) dosiahne dokonalým premiešaním jednotná a rovnorodá látka (zmes)
KALVÁRIA zdĺhavý a vyčerpávajúci postup, veľké trápenie (pren.) (expr.)
MERCERÁCIA pracovný postup, pri ktorom bavlnená tkanina získava hodvábny lesk a zvýši sa jej pevnosť
SYSTÉM jednotne upravený celok, usporiadaná sústava myšlienok a pod. premyslený, usporiadaný postup, organizácia, dej, vývoj, systém, spôsob usporiadania vecí, myšlienok a pod.
TERAPIA druhá časť zložených slov s významom liečenie, liečebný postup, terapeutika