Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre posud

ASSESS posúdiť, po anglicky
ATESTÁCIA osvedčenie, posudok, potvrdenie, vysvedčenie
BEFUND posudok, po nemecky
EXPERTÍZA policajný posudok
INQUEST posúdenie, po anglicky
JUDGE posúdiť, po anglicky
KAZUISTIKA posúdenie jednotlivého prípadu podľa všeobecného pravidla alebo normy, súhrn pozorovaní priebehu tej istej choroby u niekoľkých chorých, konkrétnosť, detailnosť
KRITIKA odborné posúdenie, spochybnenie, vytknutie nedostatkov
KRITIKA odborný posudok
KVALIFIKÁCIA schopnosť, odborná spôsobilosť, preukaz spôsobilosti, hodnotenie, odborný posudok