Výsledky vyhľadávania pre posvätná kniha islamu

KORÁN posvätná kniha islamu, súbor textov tvoriacich vieroučný základ islamu, náboženská kniha moslimov