Výsledky vyhľadávania pre posvatná kniha islamu

KORÁN posvätná kniha islamu, súbor textov tvoriacich vieroučný základ islamu, náboženská kniha moslimov