Výsledky vyhľadávania pre potah

BAFAŤ zvučne poťahovať (expr.)
CMUKALA mľaskavo poťahovala
NELAMINOVAL nepoťahoval fóliou (knih.)
POTAH poťah, po česky
POVLAK poťah
ŤAHÁ poťahuje
ŤAHALA poťahovala
ŤAHAŤ poťahovať
TAPETA poťah stien
ZÁPRAŽ povoz, poťah, záprah (zried.)