Výsledky vyhľadávania pre potencial

BIOPOTENCIÁL elektrické napätie medzi dvomi bodmi tkaniva vytvorené jeho činnosťou, napr. biopotenciál mozgu
GPU geopotential unit (skr.), jednotka pre geopotenciálnu kótu (angl.skr.)
IZOLÁTOR teleso alebo zariadenie oddeľujúce rôzne elektrické potenciály
IZOLÁTOR zariadenie oddeľujúce elektrické potenciály
KARDIOSKOP elektrónkový oscilograf s monitorom na sledovanie bioelektrických potenciálov srdca
ZEM referenčný potenciál (elektr.)