Výsledky vyhľadávania pre potomko

ATAVIZMUS dedičnosť po dávnych predkoch, výskyt vlastností alebo znakov dávno predchádzajúcich generácií u potomkov
DETI potomkovia
KOPTI potomkovia starovekých Egypťanov
KREOLI miešanec, potomkovia Európanov v Latinskej Amerike
POLYTOKIA niekoľko naraz splodených potomkov
ROD pokolenie, dynastia, klan, súhrn potomkov jedných prarodičov
ROD rad potomkov
SAID mohamedánsky vladár, titul Mohamedových potomkov, vladársky titul, titul vladára
SEKUNDOGENITÚRA feudálne dedičské a nástupnícke právo druhorodeného syna a jeho potomkov
SUBFERTILITA znížená plodnosť a malý počet potomkov