Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre pove

ABLEGÁCIA vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia
ABLEGÁT vyobcovanec, vypovedanec (práv.)
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť, vyhlásenie, ktorým sa určitý orgán zbavuje zodpovednosti
ABSOLUTÓRIUM zbavenie sa zodpovednosti
AC Anticipated Convection, kód pre predpovede silnej búrky
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu
AEROLIT kamenný meteorit, povetroň