Výsledky vyhľadávania pre povedal expresívne

ODVRKLO úsečne odpovedalo (expr.)