Výsledky vyhľadávania pre povinnost

ABSENTIZMUS neplnenie občianskych povinností
ALIMENTÁCIA poskytnutie výživy, vyživovacia povinnosť zo zákona, výživa, strava
DIŠPENZ oslobodenie od povinnosti
DUE povinnosť, po anglicky
DUTIES povinnosť, po anglicky
DUTY povinnosť, po anglicky
HADŽ púť do Mekky, ktorú musí každý pravoverný mohamedán absolvovať aspoň raz v živote ako jednu z piatich moslimských povinností
CHARGE povinnosť, po anglicky
IMMUNITAS v starovekom Ríme oslobodenie od občianskych (napr. Daňových) povinností udeľované sirotám a vdovám
KANTORÁT evanjelická internátna cirkevná škola, ktorej žiaci mali povinnosť účinkovať pri rozličných hudobných príležitostiach, na bohoslužbách a pod.