Výsledky vyhľadávania pre povolanie z

KONVOKÁCIA zvolanie, povolanie, schôdzka, snem, v Anglicku zákonodárna synoda anglikánskej cirkvi v právnej praxi verejná súdna výzva k prihláseniu pohľadávok
KOOPTÁCIA povolanie za člena výboru alebo vedenia organizácie menovaním, bez voľby
PROFESIA povolanie, práca, remeslo, zamestnanie
STAV povolanie, zamestnanie (kniž.)