Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre povolenie

AKREDITÁCIA povolenie na činnosť
AUTORIZOVAL dával autorské povolenie
DOVOLENIE povolenie, požehnanie, ratifikácia, schválenie, súhlas
DSP dokumentácia pre stavebné povolenie (skr.)
KONCESIA povolenie vysielať
KONCESIA ústupok, povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania, v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospec
LICENCE povolenie, po anglicky
LICENCIA voľnosť, povolenie, zmluva o využití patentu alebo vynálezu, prípadne osvedčeného výrobného postupu
LICENSE povolenie, po anglicky
LIZENZ povolenie, po nemecky