Výsledky vyhľadávania pre povyseny

KOTURN zvláštna obuv antického herca, povznesený prednes v tragédii, povýšený - patetický - spôsob reči
MINORUM GENTIUM latinsky: nižšieho rádu, vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty