Výsledky vyhľadávania pre pozýva kniž.

ZVAL pozýval (kniž.)
ZVAŤ pozývať, volať (kniž.), nazývať, volať, pomenúvať (kniž.)
ZVEŠ pozývaš - niekoho (kniž.)
ZVETE pozývate (kniž.)
ZVIME pozývajme (kniž.)