Výsledky vyhľadávania pre poziar

CANADAIR špeciálne lietadlo na hasenie lesných požiarov
DPO dobrovoľná požiarna ochrana (skr.)
EPS elektrická požiarna signalizácia (skr.)
FEUER požiarny, po nemecky
FIRE požiarny, po anglicky
HASIČ člen požiarneho zboru
HASIŤ likvidovať požiar
HASÍTE likvidujete požiar
LOKALIZÁCIA obmedzenie požiaru na miesto jeho vzniku alebo najbližšie okolie
LUNETA uzáver na rýchle uzavretie banských chodieb v prípade požiaru