Výsledky vyhľadávania pre poznámka po anglic

NOTE poznámka, nota, po anglicky
REM poznámka, po anglicky
REMARK poznámka, po anglicky
SKIT žart, satirická poznámka, po anglicky