Výsledky vyhľadávania pre pozor

ADAPTÁT pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu
AHA hľa, pozri, citoslovce upozornenia, citoslovce ukazovania
ACHTUNG pozornosť, po nemecky
ACHTUNG upozornenie, po nemecky
AKRÍBIA vedecká presnosť, dôkladnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť
ANTAL slovenský astronóm, zaoberal sa astrofotografiou a pozorovaním komét a planétok (Milan, 1935-1999)
ASTRONÓMIA PRAKTICKÁ zaoberá sa astronomickými prístrojmi a pozorovaním nebeských telies
ATENTA pozorný, po esperantsky
ATN attention, pozor (skr.)
ATRAKTÍVNY vzbudzujúci pozornosť, príťažlivý