Výsledky vyhľadávania pre prác sa

ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
ANDRÁŠ slovenský geochemik, dlhoročný pracovník Geologického ústavu SAV, od roku 2003 vedúci pracoviska Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici (Peter, *1953)
ASIMOV americký spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam (Isaac, 1920-1992)
AŠPIRANT uchádzač, čakateľ, kto sa pripravuje na vedeckú prácu
AUTOMAT samočinne pracujúci stroj
AUTOMAT samočinne pracujúci stroj alebo prístroj, napr. hrací automat, telefónny automat, samoobslužná jedáleň, druh streľnej zbrane, samopal, samočinný vypínač, istič
AUTOMATIKA súhrn prístrojov, strojov, zariadení pracujúci za určitých podmienok bez potreby ľudského zásahu, automatický systém
BERSA prac sa
BESTERCI vedecký pracovník Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach (Michal, *1937)